BMW förr och nu

Från första början hade BMW ett delat förflutet mellan Bayerische Flugzeug-Werke (BFW) och Rapp-Motorenwerk, men 1917 bytte Rapp-Motorenwerke namn till Bayerischen Motoren-Werke (BMW). Företaget började med att tillverka flygmotorer under första världskriget och de fick in många beställningar från tyska krigsmakten. I och med Tysklands nederlag i kriget fick inte längre flygplansmotorer tillverkas, därför började BMW med motorcykeltillverkning 1923 för att fortsätta tillverka bilar 1928. Under nästa årtionde började ingenjörer på BMW att utveckla nya vackra fordon med bättre motorer. Det som symboliserar BMW är deras dubbelnjurgrill som tillverkades 1933. Under andra världskriget blev satsningen på flygplansmotorer större igen och dessa motorer var de som dominerade mest under kriget.

Utveckling

BMW har dock haft en svängig utveckling med flera ekonomiska kriser, i slutet av 1950-talet nådde de sin kulmen och det såg länge ut som om konkurrenten Daimler-Benz skulle bli nya ägare. Men när Herbert Quandt började i företaget blev det en vändpunkt och under 1970-talet fick BMW framgångar när de lanserade 5-serien, 3-serien, 6-serien och 7-serien.

Dagens BMW

I dag finns BMW i många olika modeller, både som sportbilar, suv och hybrid. BMW är en populär bil som länge sågs som lyx att äga. I skrivande stund presenterade BMW sin senaste bil iX3 som är en batteridriven suv där motorn är omkring 30 procent effektivare än de som redan finns. Den kommer även kunna köras närmare 450 kilometer utan att behövas laddas. Varje år ska din bil in på bilbesiktning för en kontroll av att det inte finns några allvarliga fel på den. En ny bil ska göra sin första besiktning efter 36 månader och sedan ska det ske var fjortonde månad.