Alfa Romeo

När man ser på de italienska bilarna, är det främst deras eleganta design man slås av. För Alfa Romeo är det extra tydligt, ingen annan har så konsekvent som Alfa försökt skapa bilar med stil. De har alltid arbetat med de främsta designers och karossmakare som Italien kan uppbjuda. Alfa Romeos historia börjar dock 1906 som ett försök av franska Darracq att etablera sig i Italien. De italienskbyggda Darracqerna sålde dessvärre dåligt. Italienarna beslöt därför att skapa italienska bilar och startade 1910 “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili” – förkortat A.L.F.A.. Kanske var det redan på den tiden italiensk design som skulle rädda företaget.

Tiden var dock illa vald eftersom Europa kastades in i första världskriget 1914 och inte ens de mest välbeställda kunderna tänkte på att köpa en ny bil då. Kriget tvingade dessutom Alfas fabriker, liksom alla fabriker i det krigshärjade Europa, att producera material till krigsinsatserna. 1915 kom den framsynte industri- och finansmannen Nicola Romeo till undsättning. Fabriken bytte namn till A.L.F.A. Romeo, men det dröjde ytterligare några år innan bilarna började bära detta namn. 1920 återupptog Alfa sin verksamhet på tävlingsbanorna. Till sin hjälp hade de den unge chauffören Enzo Ferrari, som skulle komma att betyda mycket för Alfas tävlingsframgångar, då främst som stallchef och motorutvecklare.

Livet lekte för Alfa Romeo under mellankrigstiden. De sålde bra och skördade många framgångar på banorna. Ekonomin hade vacklat efter börskraschen 1929, men den italienska staten gick in och räddade företaget 1933. Staten hade kvar sitt inflytande i verksamheten fram till 1986, då statens del av Alfa såldes till FIAT. Under lång tid brottades Alfa med konsumenternas tvivel på bilarnas pålitlighet. Under dessa år uppstod dock en motrörelse, det blev lite kult att äga och köra en Alfa Romeo för dess vackra design, för sina tekniska innovationer och för sina köregenskaper. FIAT vill idag göra om Alfa Romeo till ett prestigemärke i samarbete med Maserati.